5/1/98 Tokyo Dome Show
VQ: VG-EX TIME: 4:00

Mitsuharu Misawa vs. Toshiaki Kawada (Triple Crown)
Jun Akiyama vs. Hiroshi Hase
Akira Taue, Takao Omori, & Masao Inoue vs. Gladiator, Hideki Hosaka, & Tetsuhiro Kuroda
The Headhunters vs. Tamon Honda & Shigeo Okamura
Satoru Asako vs. Yoshinobu Kanemaru
Kenta Kobashi & Johnny Ace vs. Stan Hansen & Vader
Giant Baba, Hayabusa, & Kentaro Shiga vs. Jinsei Shinzaki, Giant Kimala, & Jun Izumida
Steve "Dr. Death" Williams & Gary Albright vs. Yoshihiro Talayama & Masahito Kakihara
Johnny Smith & Wolf Hawkfield vs. Gedo & Jado
Jumbo Tsuruta, Rusher Kimura, & Mitsuo Momota vs. Masa Fuchi, Haruka Eigen, & Tsuyoshi Kikuchi
Maunakea Mossman vs. Daisuke Ikeda