Wrestling Dontaku 5/1/94
VQ: EX (1st generation dub!) TIME: 3:30

Yuji Nagata vs Satoshi Kojima
Akira Nogami, Takayuki Iizuka, & Osamu Kido vs Akio Saito, Tatsotushi Gotoh, & Michiyoshi Ohara
El Gigante vs Tadao Yasuda
Satoru Sayama (Original Tiger Mask) vs Jushin Liger (Exhibition)
Rick Rude vs Sting (Rude’s Last match) (WCW INTERNATIONAL TITLE)
Shinjiro Ohtani & Tatsuhito Takawia vs El Samurai & Tokimitsu Ishikawa
George Takano, Hiro Saito, & Norio Honaga vs Kengo Kimura, Great Kabuki, & Kuniaki Kobayashi
Shiro Koshinaka vs Yoshiaki Yatsu
Masa Chono vs Yoshiaki Fujiwara
Riki Choshu vs Hiroshi Hase
Tatsumi Fujinami vs Shinya Hashimoto (IWGP TITLE)