Wrestling Dontaku 5/3/95
VQ:VG TIME: 4:00

Hiro Saito vs Junji Hirata
Sabu vs Koji Kanemoto (IWGP Jr Title)
Ric Flair vs Hiroshi Hase
Hiroyoshi Tenzan vs Kensuke Sasaki
Shinya Hashimoto vs Keiji Muto (IWGP HEAVYWEIGHT TITLE)
Yuji Nagata vs Manabu Nakanishi
Akira Nogami & Norio Honaga vs Takayuki Iizuka & El Samurai
Wild Pegasus vs 2 Cold Scorpio
Steiners vs Scott Norton & Hawk
Shiro Koshinaka & Terry Funk vs Masahiro Chono & Hiromichi Fuyuki