Story of the F Stage 1 Women
VQ: VG TIME: 2:30

Combat Toyoda & Meguni Kudo vs. Eriko Tsuchiya & Nurse Nakamura (3 matches)
Megumi Kudo vs. Eriko Tsuchiya
Chigusa Nagayo & Nakajima vs. Eriko Tsuchiya & Miwa Sato
Eriko Tsuchiya, Nurse Nakamura & Miwa Sato vs. Combat Toyoda, Megumi Kudo, & Kaori Makayama
Megumi Kudo & Combat Toyoda vs. Eriko Tsuchiya & Miwa Sato, & Nurse Nakamura
Megumi Kudo & Eriko Tsuchiya vs. Combat Toyoda & Yukie Nabeno
Nurse Nakamura & Miwa Sato vs. Megumi Kudo & Eriko Tsuchiya
Eriko Tsuchiya, Nurse Nakamura & Miwa Sato vs. Combat Toyoda
Combat Toyoda & Chigusa Nagayo vs. Eriko Tsuchiya, Nurse Nakamura, & Miwa Sato
Eriko Tsuchiya vs. Combat Toyoda (plus the rematch)
Combat Toyoda & Megumi Kudo vs. Aja Kong & Bison Kimura
Megumi Kudo vs. Eriko Tsuchiya
Megumi Kudo & Kaori Nakayama vs. Combat Toyoda & Yukari Ishikura
Combat Toyoda vs. Kaoru
Aja Kong vs. Combat Toyoda
Chigusa Nagayo vs. Megumi Kudo
Eriko Tsuchiya & Nurse Nakamura vs. Combat Toyoda & Yukie Nabeno
Eriko Tsuchiya & Nurse Nakamura vs. Megumi Kudo & Kaori Nakayama
Combat Toyoda vs. Aki Kanbayashi
Megumi Kudo, Kaori Nakayama & Yukari Ishikura vs. Eriko Tsuchiya, Nurse Nakamura, & Yoshika Maedomari