5/5/94 Kawasaki Stadium    
VQ: EX (1st generation dub!) TIME: 2:00

Tetsuhiro Kuroda vs. Gosaku Goshogawara
Battle Ranger, Masato Tanaka, & Koji Nakagawa vs. Great Sasuke, Shiryu, & Hanzo Nakajima
Combat Toyoda, Eriko Tsuchiya, & Yoshika Maedomari vs. Eagle Sawai, Noriyo Tateno, & Mitsuki Endo
Fumiharu Asako & Mr. Gannosuke vs. Goro Tsurumi & Hideki Hosaka
Katsuji Ueda vs. Katsutoshi Niiyama
Sabu & Damian vs. Dr. Luther & Yone Genjin
Megumi Kudo vs. Yumiko Hotta
Big Titan, Gladiator, & Ricky Fuji vs. Gedo, Jado, & Ricky Fuyuki
Terry Funk vs. The Shiek
Mr. Pogo & Hisakatsu Oya vs. Tarzan Goto & Mitsuhio Matsunaga (World Brass Knux Title)
Atsushi Onita vs. Genichiro Tenyru (Explosion Bomb Barbed Wire Cage Match)