Wrestling Dontaku 5/5/93 at the Fukuoka Dome
VQ:EX TIME: 3:00

El Samuari, Takayuki Iizuka, & Akira Nogami vs. Hiroyoshi Yammamoto, Satoshi Kojima, & Osamu Nishimura
Michiyoshi Ohara vs. Akitoshi Sato
Brutus Beefcake vs. Masa Saito
Great Kabuki, Masashi Aoyagi, Mukiaki Kobyashi, Shiro Koshinaka, & Kengo Kimura vs. Ashura Hara, Takashi Ishikawa, Super Strong Machine, Hiro Saito, & Tatsuoshi Goto
Tiger Mask vs. Jushin Liger
Sting vs. Scott Norton
Hiroshi Hase vs. Toshiaki Fujiwara
Hellraisers (Hawk & Kensuke Sasaki) vs. Shinya Hashimoto & Masahiro Chono
Hulk Hogan vs. Great Muta
Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami vs. Riki Choshu & Genichiro Tenryu