Triple Onita    
VQ: GD TIME: 2:00

Niiyama, Nakagawa, & Kuroda vs. Battle Ranger, Tanaka, & Goshogawara
Maedomari, Tsuchiya, & Mack vs. Kudo, Sato, & Nakamura
Ricky Fuji vs. Mach Hiyato
Dr. Luther & Dr. Hannibal vs. Great Sasuke & Damian
Mr. Gannosuke vs. Fumiharu Asako
Combat Toyoda vs. Yukie Nabeno
Sabu vs. Hayabusa
Gladiator vs. Big Titan
Mr. Pogo vs. Mitsuhiro Matsunaga (Street Fight Death Match)
Tarzan Goto vs. Hisakatsu Oya
Atsushi Onita vs. Masaji Aoyagi (Electrified Explosive Barbed Wire Barricade Double Hell Match)
Eriko Tsuchiya, Combat Toyoda, Yoshika Maedomari vs. Megumi Kudo, Miwa Sato, & Keiko Iwame
Gladiator vs. Big Titan
Tarzan Goto & Hisakatsu Oya vs. Hideki Hosaka & Koji Nakagawa
Atsushi Onita vs. Mr. Pogo (No Rope Barbed Wire Double Barricade Death Match)
Tarzan Goto & Hisakatsu Oya vs. Mitsuhiro Matsunaga & W*ING Kanemura
Atsushi Onita, Katsutoshi Niiyama, & Mr. Gannosuke vs. Mr. Pogo, Gladiator, & Hideki Hosaka (Barbed Wire Electrified Dynamite Pool Double Hell Death Match)