W*ING 2nd Takeoff 6/12/96    
VQ: EX TIME: 1:00

Yukihiro Kanemura vs. Hido (Bunkhouse Match)
Ricky Fuji & Yuki Ishikawa vs. Nanjyo Hayato & Gosaku Goshogawara
Yukihiro Kanemura vs. Toryu
Mr. Pogo vs. Hideki Hosaka (Bunkhouse Match)
Masato Tanaka, Tetsuhiro Kuroda, & Koji Nakagawa vs. Yukihiro Kanemura