11/1
Kenta Kobashi vs Mitsuharu Misawa (Triple Crown)

11/8
Giant Baba, Jinsei Shinzaki, & Masamichi Marufuji vs Yoshinobu Kanemaru, Gedo, & Jado
Toshiaki Kawada & Akira Taue vs Yoshihiro Takayama & Masahito Kakihara

11/15
Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa vs. Vader & Stan Hansen
Toshiaki Kawada & Akira Taue vs. The Headhunters
Bart Gunn & Johnny Ace vs. Takao Omori & Yoshihiro Takayama
Kenta Kobashi & Jun Akiyama vs. The Headhunters

11/22
Kenta Kobashi & Jun Akiyama vs. Vader & Stan Hansen
Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa vs. Johnny Ace & Bart Gunn

11/29
Vader, Stan Hansen, & Maunakea Mossman vs. Mitsuharu Misawa, Tamon Honda, & Yoshinari Ogawa
Bart Gunn & Johnny Ace vs. Toshiaki Kawada & Akira Taue