All Japan 5/2/99 Tokyo Dome-Giant Baba Memorial Show
VQ: EX TIME: 4:20

Part 1
Vader vs. Mitsuharu Misawa (Triple Crown)
Giant Baba memorial Ceremony with Guests: Lord James Blears, The Destroyer, Joe Higuchi, Gene Kiniski, & Bruno Sammartino
Masahito Kakihara, Maneukea Mossman, Yoshinori Ogawa vs. Great Sasuke, Tiger Mask IV, & Hayabusa
Rusher Kimura, Mitsuo Momota, & Masao Inoue vs. Giant Kimala, Haruka Eigan, & Jun Izumida
Gran Naniwa & Makoto Hashi vs. Tsuyoshi Kikuchi & Marufuji

Part 2
Road Warriors & Johnny Ace vs. Kenta Kobashi, Jun Akiyama, & Jinsei Shinzaki
Toshiaki Kawada vs. Hiroshi Hase
Gary Albright, Takao Omori, & Yoshihiro Takayama vs. Steve "Dr. Death" Williams, Stan Hansen, & Akira Taue
Gedo, Yukehiro Kanemura, & Koji Nakagawa vs. Johnny Smith, Tamon Honda, & Masa Fuchi
Satoru Asako & Takashi Morshima vs. Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemura