6/14/98
Yoshinobu Kanemaru & Satoru Asako vs Super Delphin & Gran Naniwa
Maunukea Mossman vs Satoru Asako (PWF Junior heavyweight title)

6/21/98
Toshiaki Kawada vs Kenta Kobashi (Triple Crown)

6/28/98
Giant Baba, Rusher Kimura, & Mitsuo Momota vs Haruka Eigen, Masa Fuchi, & Jun Izumida
Steve Williams & Wolf Hawkfield vs Masao Inoue & Takao Omori