Summer Action Series 1997 Part 2
VQ: EX TIME: 2:00

Mitsuharu Misawa vs. Jun Akiyama (Triple Crown)
Kenta Kobashi & Kentaro Shiga vs. Hayabusa & Jinsei Shinzaki
Steve Williams & Gary Albright vs. Mitsuharu Misawa & Jun Akiyama
Kenta Kobashi vs. Hiroshi Hase
Hiroshi Hase vs. Tatsuo Nakano