Big Japan 11/25/97 Samurai TV
VQ: GD-VG TIME: 1:30

Yuichi Taniguchi vs. Tomoaki Honma
Gennosuke Kobayashi vs. Shadow VII
Aya Koyama & Nana Fujimura vs. Neftaly & Miho Kawasaki
Kendo Nagasaki, Ryushi Yamakawa & Yoshihiro Tajiri vs. Kishin Kawabata, Shunme Matsuzaki & Zumbido
Masayoshi Motegi & Makoto Saito vs. Gennosuke Kobayashi & Minoru Fujita
Great Pogo & Shadow WX vs. Great Nakamaki & Takashi Okano (Barbed Wire Board Street Fight Death match)