Big Japan on Samurai TV 6/3, 6/7, 7/23 1997
VQ: EX TIME:2:30

Tadahiro Fujita VS. Tomoaki Honma
Kishin Kawabata VS. Daisuke Taue
Shigeo Okamura VS. Zumbido
Yosuke Kobayashi VS. Chicago Express
Black Warrior VS. Shunme Matsuzaki
Mitsuhiro Matsunaga VS. Seiji Yamakawa (Fire Stones Barbed Wire Death Match)
Chicago Express VS. Tomoaki Honma
Black Warrior VS. Zumbido
Kishin Kawabata, Shigeo Okamura, Shunme Matsuzaki, & Hideyuki Takahashi VS. Yakashi
Ono, Tadahiro Fujita, Yuichi Taniguchi, & Yosuke Kobayshi
Rie Tamada & Yumi Fukawa VS. Yuka Shiina & Aya Koyama
Gedo & Jedo VS. Kendo Nagaski & Satoru Shiga
Shoji Nakamaki & Seiji Yamakawa VS. Tarzan Goto & Mr. X (No Rope Barbed Wire Death Match)
Minoru Fujita VS. Tomoaki Honma
Ichiro Yaguchi VS. Gennosuke Kobayashi
Aya Koyama VS. Nana Fujimura
Takashi Okamura VS. Zumbido
Ricky Fuyuki, Gedo, & Jado VS. Kendo Nagasaki, Satoru Shiga, & Shoji Nakamaki
Great Pogo VS. Shinya Kojika
Yoshihiro Tajiri & Seiji Yamakawa VS. Takashi Ishikawa & Kishin Kawabata