Big Japan 8000 Volt Bug Zapper Death Match 4/1/97
VQ: EX TIME: 1:00

Shigeo Okamura vs. Yosuke Kobayashi
Takashi Ishikawa vs. Yuichi Taniguchi
Kendo Nagasaki vs. Kishin Kawabata
Satoru Shiga vs. Hidyuki Takahashi
Shinya Kojoka vs Shunme Matsuzaki
Yoshihiro Tajiri & Fujita vs. Goku & Fantastik
Tarzan Goto & Mitshiro Matsunaga vs. Shoji Nakamaki & Seiji Yamakawa (Bug Zapper Barbed Wire Death Match)