3/8/97 Trenton, NJ
VQ: VG TIME: 3:00

Spike Dudley vs. Taz
Eliminators vs. Bad Crew
Raven vs. Super Nova
Brian Lee vs. Pitbull #2
New Jack & Louie Spicolli vs. Ballz Mahoney & Axl Rotten
Chris Chetti vs. Little Guido
D-Von Dudley vs. Tommy Dreamer
Sandman vs. Buh Buh Ray Dudley
Chris Candido vs. Sabu