4/5/1997-QUEENS, NY
VQ:VG (fuzzy thru 1st match) TIME: 2:45

Chris Chetti vs. Little Guido
Stevie Richards vs. Brian Lee
Axl Rotten vs. Ballz Mahoney
Sandman vs. Ballz Mahoney
Spike Dudley vs. Taz
Rob Van Dam vs. Pitbull 2
Louie Spicolli vs. Sabu
Shane Douglas & Raven vs. Terry Funk & Tommy Dreamer