ECWA Super 8 Tournament 3/22/98
VQ: VG TIME: 2:10

Ace Darling vs. Mike Quackenbush
Devon Storm vs. Inferno Kid
Lance Diamond vs. Mark Schrader
Reckless Youth vs. Scott Taylor
Ace Darling vs. Inferno Kid
Lance Diamond vs. Scott Taylor
Inferno Kid vs. Lance Diamond