FMW PPV 11/20/98
VQ: EX TIME: 2:45

Rey Buccanero vs Akihito Ichihara
Hido & Go Ito vs Ricky Fuji & Kaori Nakayama (Mixed Tag Match)
Koji Nakagawa vs Hisakatsu Oya
Taka Michinoku, Shoichi Funaki, Gedo, & Jado vs Ikeda, Ricky Fuji, Yone, & Yamazaki
Sabu vs. Yukehiro Kanemura vs. One Man Gang (Three Way Dance)
Mr. Gannosuke vs Tetsuhiro Kuroda
Atsushi Onita vs Mr. Pogo