April 20, 1999
VQ: EX TIME: 2:40

Hayabusa & Jinsei Shinzaki vs. Masato Tanaka & Tutsuhiro Kuroda (All Asian Tag Team Title)
Yooshinori Sasaki vs. Naohiko Yamazaki
Ricky Fuji vs. Masao Orihara
Hisakatsu Oya vs. Katsumi Usuda
Hido vs. Hideki Hosaka
Mr. Gannosuke vs. Yukehiro Kanemure
Gedo & Koji Nakagawa vs. Masato Tanaka & Minoru Fujita
Hayabusa & Ricky Fuyuki vs. Daisuke Ikeda & Mohammed Yone