FMW 5/13/97 (shown on Samurai TV 6/8/97)
VQ: VG TIME: 1:30

Hayato Nanjyo vs. Akihito Ichihara
Eriko Tsuchiya & Yoshika Maedomari vs. Kaori Nakayama & Rie Nakamura
Hayabusa, Ricky Fuji & Ricky Morton vs. Gladiator, Hisakatsu Oya & Mr. Gannosuke
Atsushi Onita, Masato Tanaka & Tetsuhiro Kuroda vs. Yukihiro Kanemura, Hido & Dragon Winger