May 5, 1999
VQ: EX TIME: 4:00

Armageddon 1 & 2 vs. Super Leather & Akihito "Flying Kid" Ichihara
Takeshi Morishima vs. Yoshinori Sasaki
Gedo vs. Jado
Mayumi Ozaki, Sugar Sato, & Kaori Nakayama vs. Toshiya Yamada, Sonoko Kato, & Toshie Uematsu
Ricky Fuji vs. Minoru Tanaka (FMW Jr. Title)
Masato Tanaka & Tetsuhiro Kuroda vs. Dark Side Hayabusa & Jinsei Shinzaki
Tsuyoski Kikuchi vs. Koji Nakagawa
Yuki Ishikawa, Katsumi Usuda, Daisuke Ikeda, Mohammed Yone, & Takeshi Hijikata vs. Mr. Gannosuke, Yukehiro Kanemura, Hisakatsu Oya,Hido, & Hideki Hosaka (Elimination Match)
Ricky Fuyuki vs. Tutsuhiro Kuroda (FMW Brass Knux Titles)