6/13/97 Samurai TV
VQ: VG TIME: 1:30

Black Hayabusa vs. Mamoru Okamoto
Yoshika Maedomari vs. Miss Mongol
Akihito Ichihara vs. Dragon Winger
Lioness Asuka, Eagle Sawai & Eriko Tsuchiya vs. Kaori Nakayama, Rie & Yoko Ikeda
Headhunters, Mr. Gannosuke & Hisakatsu Oya vs. Hayabusa, Ricky Fuji, Hayato Nanjyo & Mr. Pogo II
Masato Tanaka, Koji Nakagawa & Tetsuhiro Kuroda vs. Yukihiro Kanemura, Hido & Hideki Hosaka (Street Fight match)