IWA Restart show 1/24/97 (show on Samurai TV - 2/2/97)
VQ: VG TIME: 2:00

Tudor The Turtle vs. Takeshi Sato
Chikako Shiratori & Yoko Kosugi vs. Bloody Phoenix & Miyuki Sogabe
Onryu vs. Akinori Tsukioka
Yumi Fukawa vs. Emi Motokawa
Ryuma Go vs. Katsumi Hirano
Great Kabuki & Leatherface vs. Daikokubo Benkei & Kishin Kawabata
Great Kabuki, Keizo Matsuda, & Keisuke Yamada vs. Takashi Ishikawa, Shigeo Okamura, & Kishin Kawabata (Broken Glass Windows Death Match)