In Your House Ground Zero
VQ: EX TIME: 3:00

Brian Pillman vs. Goldust
Brian Chritopher vs. Scott Putski
Max Mini vs. El Torrito
Headbangers vs. Legion of Doom vs. Godwinns vs. Owen Hart & British Bulldog (Tag Title Match)
Crush vs. Farooq vs. Savio Vega
Bret Hart vs. The Patriot (WWF Title Match)
Undertaker vs. Shawn Michaels