New Japan Tokyo Dome 1/4/94
VQ:EX TIME: 3:30

Steiners vs Keiji Muto & Hiroshi Hase
Tatsumi Fujinami vs Hulk Hogan
Jurassic Powers (Hercules Hernandez & Scott Norton) vs Hell Raisers (Hawk & Power)
Michiyoshi Ohara, Kengo Kimura, Kuniaki Kobayashi, Shiro Koshinaka, & Great Kabuiki vs El Samurai, Satoshi Kojima, Manabu Nakanishi, Osamu Kido, & Yuji Nagata
Yoshiaki Fujiwara vs Riki Choshu
Antonio Inoki clips
Antonio Inoki vs. Genichiro Tenryu