New Japan Tokyo Dome 1/4/96
VQ: VG TIME: 2:00

(IWGP Jr. Title) Koji Kanemoto vs Jushin Liger
Hiroshi Hase vs Kensuke Sasaki
Antonio Inoki vs Vader
Masahito Kakihara vs Riki Choshu
Nobuhiko Takada vs Keiji Muto