10/3/98
Tatsumi Fujinami & Akitoshi Saito vs Don Frye & Brian Johnston
Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs Jushin Liger & Kendo Ka Shin
Genichiro Tenryu, Shiro Koshinaka, & Michiyoshi Ohara vs Scott Norton, NWO Sting, & Michael Wallstreet
Kensuke Sasaki & Yuji Nagata vs Shinya Hashimoto & Kazuo Yamazaki (Tag Team Tournament Final)

10/10/98
Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki vs Don Frye & Igor Meindert
Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs Black Tiger (Eddie Guerrero) & Chris Jericho (IWGP Jr Tag Team Titles)
Scott Norton vs Yuji Nagata (IWGP heavyweight title)

10/17/98
Jushin Liger vs Kaz Hayashi (IWGP Jr. Heavyweight Title)
Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka vs Brian Adams & NWO Sting (IWGP Tag Team Titles)
Shinya Hashimoto vs Keiji Muto

10/24/98
Junji Hirata & Mike Enos vs Hiroyoshi Tenzan & Big Titan
Shinjiro Otani, Koji Kanemoto, & Tatsuhito Takaiwa vs Jushin Liger, El Samurai, & Kendo Ka Shin
Yuji Nagata & Kazuo Yamazaki vs Kazuyuki Fujita & Manabu Nakanishi
Shinya Hashimoto, Kensuke Sasaki, & Tadao Yasuda vs Keiji Muto, Brian Adams, & NWO Sting

10/31/98
Don Frye vs Akitoshi Saito
Koji Kanemoto vs Great Sasuke
Jushin Liger & Kendo Ka Shin vs Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa
Takashi Iizuka & Yuji Nagata vs Satoshi Kojima & Manabu Nakanishi
Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka vs Keiji Muto & Hiroyoshi Tenzan (IWGP Tag Team titles)