11/9/96
Riki Chosyu, Kensuke Sasaki & Junji Hirata vs Kengo Kimura, Tatsutshi Goto & Michyoshi Ohara
Shinjiro Otani & Yuji Nagata vs El Samurai & Jushin Liger
Keiji Muto & Rick Stiener vs Satoshi Kojima & Manabu Nakinshi
Shinya Hashimoto & Scott Norton vs Masa Chono & Hiroyoshi Tenzan

11/16/96
Riki Chosyu & Tatsumi Fujinami vs Kengo Kimura & Akira Nogami
Jushin Liger vs Norio Honaga
Kensuke Sasaki, Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima vs Shinya Hashimoto, Junji Hirata & Scott Norton
Keiji Muto & Rick Stiener vs Masa Chono & Hiroyoshi Tenzan

11/23/96
Yuji Nagata vs Kazuyuki Fijita
Riki Chosyu, Tatsumi Fujinami & Satoshi Kojima
vs Masa Chono, Hiroshi Tenzan & Hiro Saito
Shinya Hashimoto & Scott Norton vs Keiji Muto & Rick Stiener

11/30/96
Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura vs Shinya Hashimoto & Satoshi Kojima
Jushin Liger vs Chavo Guerrero Jr
Keiji Muto, Junji Hirata & Manabu Nakinshi vs Road Warriors & Power Warrior
Kazuo Yamazaki Osamu Kido & Takiuki Iizuka vs Masa Chono, Hiroyshi Tenzan & Hiro Saito