12/6/97
Muto & Chono vs. Tenzan & NWO Sting
El Samurai vs. Takaiwa
Jushin Liger & Kendo Ka Shin vs. Kanemoto & Otani
Hashimoto & Nakanishi vs. Sasaki & Yamazaki

12/13/97
Chono & Muto vs. Ohara & Goto
Liger, Samurai, & Ka Shin vs. Otani, Kanemoto, & Takaiwa
NWO Sting & Tenzan vs. Hashimoto & Nakanishi
Fujinami & Kimura vs. Sasaki & Yamazaki

12/20/97
Hashimoto & Nakanishi vs. Sasaki & Yamazaki (SG Tag League semifinals)
Otani vs. Kendo Ka Shin (IWGP Jr. Title)
Hashimoto & Nakanishi vs. Chono & Mutoh (SG Tag League finals)