12/5/98
Jushin Liger & El Samurai vs Koji Kanemoto & Tatsuhito Takaiwa
Shiro Koshinaka, Tatsutoshi Goto, & Michiyoshi Ohara vs Keiji Muto, NWO Sting, & Hiro Saito
Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima
Shinya Hashimoto & Tatsumi Fujinami vs Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki (Super Grade Tag League)

12/12/98
Jushin Thunder Lyger vs. Tatsuhito Takaiwa
Keiji Mutoh & Satoshi Kojima vs. Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki.
Scott Norton vs. Manabu Nakanishi

12/19/98
Yuji Nagata vs. Don Frye
Keiji Mutoh & Satoshi Kojima vs. Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka
Shinya Hashimoto & Tatsumi Fujinami vs. Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki
Keiji Mutoh & Satoshi Kojima vs. Shinya Hashimoto & Tatsumi Fujinami