2/7/98
El Samurai, Jushin Liger, & Kendo Ka-Shin vs. Shinjiro Otani, Koji Kanemoto, & Takaiwa
Nishimura & Fujinami vs. Kido & Yamazaki
Muto, Tenzan, & NWO Sting vs. Koshinaka, Ohara, & Goto
Chono, Big Titan, & Scott Norton vs. Sasaki, Hashimoto, & Hirata

2/14/98
Shinjiro Otani vs. Jushin Liger (IWGP Jr. Title)
Scott Norton, Big Titan, NWO Sting, & Tenzan vs. Hashimoto, Yamazaki, Yasuda, & Hirata (2/3 falls)
Kensuke Sasaki vs. Osamu Nishimura (IWGP Title)

2/21/98
Keiji Muto & Masahiro Chono vs Manabu Nakanishi & Kojima (IWGP Tag Title)
Tatsuhito Takaiwa vs Hayato Nanjo
Kendo Ka Shin vs Shinjiro Otani
Jushin "Thunder" Liger vs Koji Kanemoto

2/28/98
Scott Norton, Big Titan, NWO Sting, Keiji Muto, Masahiro Chono, & Hiroyoshi Tenzan vs. Yasuda, Kensuke Sasaki, Shinya Hashimoto, Nishimura, Nakanishi, & Kojima (2/3 falls)
Jushin "Thunder" Liger, Samura, Kendo Ka-Shin vs. Shinjiro Otani, Koji Kanemoto, & Takaiwa
Don Frye vs. Ogawa