3/9/97
Scott Norton, Masa Chono & Marcus Bagwell vs Riki Chosyu, Kensuke Sasaki & Tadao Yasuda
Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura vs Satoshi Kojima & Manabu Nakanishi
Shinya Hashimoto vs Kazuo Yamazaki

3/16/97
Meng, The Barbarian & Lord Steven Regal vs Junji Hirata, Shinya Hashimoto & Tadao Yasuda
Jushin Liger, El Samurai & Chris Benoit vs Shinjiro Otani, Koji Kanemoto & Takaiwa
Osamu Kido, Riki Chosyu & Kazuo Yamazaki vs Shiro Koshinaka, Tatsutshi Goto & Ohara
Hiro Saito, Masa Chono & Hiryoshi Tenzan vs Satoshi Kojima, Manabu Nakanishi & Keiji Muto

3/23/97
Jushin Liger vs Motegi
Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura vs Shiro Koshinaka & Tatsutshi Goto
(Elimination Match) Shinya Hashimoto, Lord Steven Regal, Kensuke Sasaki, Keiji Muto & Manabu Nakinishi vs Masa Chono, Hiroyoshi Tenzan, Marcus Bagwell, Scott Norton & NWO Sting

3/30/97
Riki Chosyu, Kuzuo Yamazaki & Takiuki Iizuka vs Masa Chono, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito
Jushin Liger & Chris Benoit vs Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa
Shinya Hashimoto & Kensuke Sasaki vs Meng & The Barbarian