3/6/99
Atsushi Onita in-ring interview
Masa Saito vs Scott Norton (Saito's retirement match)
Hiroyoshi Tenzan, Hiro Saito, & Satoshi Kojima vs Masahiro Chono, AKIRA, & NWO Sting
Keiji Muto vs Kensuke Sasaki (IWGP Title)

3/13/99
house show footage of Atsushi Onita making various challenges, and then he attacks Masahiro Chono, AKIRA, and NWO Sting.
Masahiro Chono, AKIRA, & NWO Sting vs Hiroyoshi Tenzan, Hiro Saito, & Big Titan
Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka vs Keiji Muto & Satoshi Kojima
Hiro Saito & Big Titan vs Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara
Keiji Muto, Hiroyoshi Tenzan, & Satoshi Kojima vs Tatsumi Fujinami, Kensuke Sasaki, & Tadao Yasuda
Masahiro Chono, AKIRA, & NWO Sting vs Shiro Koshinaka, Manabu Nakanishi, & Yuji Nagata
more clips of Atsushi Onita from a 3/7/99 house show.

3/20/99
Genichiro Tenryu & Shoji Nakamaki vs Atsushi Onita & Nobutaka Araya (3/14/99 WAR show
highlights)
Atsushi Onita interview
Keiji Muto & Satoshi Kojima vs Yuji Nagata & Kazuo Yamazaki
Don Frye vs Tatsumi Fujinami
Masahiro Chono, AKIRA, & NWO Sting vs Shiro Koshinaka, Kensuke Sasaki, & Manabu Nakanishi
Jushin Liger vs Koji Kanemoto (IWGP Jr. Title)

3/27/99
Masahiro Chono & AKIRA & NWO Sting vs Jushin Liger & Tatsumi Fujinami &
Kazuo Yamazaki
Don Frye vs Manabu Nakanishi
Keiji Muto & Satoshi Kojima vs Kensuke Sasaki & Yuji Nagata
Dr. Wagner Jr. & Kendo Ka Shin vs El Samurai & Gran Hamada (IWGP Jr. Tag Team Title)