4/6/97
Satoshi Kojima vs Hiro Saito
Hiroyoshi Tenzan vs Manabu Nakanishi
Marcus Bagwell vs Steven Regal
Kensuke Sasake vs NWO Sting
Masa Chono vs Keiji Muto
Scott Norton vs Shinya Hashimoto

4/13/97
Antonio Inoki vs Tiger "King" Sayama
(J-Crown) Jushin Liger vs Great Sasuke
Great Muta vs Masahiro Chono
Kengo Kimura & Tatsumi Fujinami vs Riki Chosyu & Kensuke Sasaki
Shinya Hashimoto vs Naoki Ogawa

4/27/97
Jushin Liger vs Great Sasuke
Shiro Koshinaka vs Takashi Ishikawa
Antonio Inoki vs Tiger "King" Sayama
Great Muta vs Masahiro Chono