4/3/99
Don Frye vs. Kazuyuki Fujita
Masahiro Chono, AKIRA, & NWO Sting vs. Keiji Mutoh, Hiro Saito, & Big Titan
Genichiro Tenryu & Tatsumi Fujinami vs. Manabu Nakanishi & Yuji Nagata
Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Shiro Koshinaka & Kensuke Sasaki (IWGP Tag Team Title)

4/10/99
Masahiro Chono vs. Atsushi Onita (No Rope Electrified Barbed Wire Match)
Koji Kanemoto vs. Shinjiro Ohtani (IWGP Jr. Title)
Shiro Koshinaka & Kensuki Sasaki vs. Genichiro Tenryu & Tatsumi Fujinami (IWGP Tag Team Title)
Keiji Mutoh vs. Don Frye (IWGP Title)

4/17/99
Dr. Wagner Jr. & Kendo Ka Shin vs. Jushin "Thunder" Liger & Great Sasuke (IWGP Jr. Tag Team Title)
Masahiro Chono vs. Atsushi Onita (No Rope Electrified Barbed Wire Match)