5/5/97
Keiji Muto & ? vs Satoshi Kojima & Manabu Nakinishi
Jushin Liger, El Samuari & Norio Honaga vs Koji Kanemoto, Shinjiro Otani & Takaiwa
Michyoshi Ohara vs Tadao Yasuda
Riki Chosyu & Kazuo Yamazaki vs Hiro Saito & Hiroyoshi Tenzan
Tatsumi Fujinami, Kensuke Sasaki & Junji Hirata vs Tatsutshi Goto, Shiro Koshinaka & Kuniaki Kobayashi

5/12/97
Yoshiaki Fujiwara & Jushin Liger vs Antonio Inoki & Tiger "King" Sayama
Riki Chosyu & Kensuki Sasaki vs Manabu Nakinshi & Satoshi Kojima
Shinya Hashimoto vs Naoki Ogawa

5/19/97
Scott Norton & Marcus Bagwell vs Lex Luger & The Giant
Syxx & NWO Sting vs Tadao Yasuda & Takiuki Iizuka
Masahiro Chono, Scott Hall & Kevin Nash vs Keiji Muto, Rick & Scott Stiener (Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito Become Official NWO Members)

5/26/97
Kazuo Yamazaki vs Keno Ka Shin
Shiro Koshinaka vs Kengo Kimura
Koji Kanemoto, Shinjiro Otani, Dick Togo, Mens Teioh & Hanzo Nakajima vs Great Sasuke, Super Delfin, El Samuari, Norio Honaga & Gran Hamada