5/2/98
Jushin Liger & Kendo Ka-Shin vs. Shinjiro Otani & Takaiwa
Manabu Nakanishi & Kensuke Sasaki vs. Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito
Shinya Hashimoto & Yasuda vs. Big Titan & Masahiro Chono
Fujinami & Kojima vs. Tenryu & Koshinaka 

5/9/98
Jushin Liger, El Samurai, & Kendo Ka Shin vs Shinjiro Otani, Koji Kanemoto, & Tatsuhito Takaiwa
highlights of Norio Honaga's career and his retirement ceremony from Korakuen Hall.
Shinya Hashimoto & Satoshi Kojima vs Tatsutoshi Goto & Kengo Kimura
Tatsumi Fujinami & Osamu Nishimura vs Kensuke Sasaki & Junji Hirata
Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito vs Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara

5/16/98
Jushin Liger, El Samurai, & Kendo Ka Shin vs Shinjiro Otani, Koji Kanemoto, & Tatsuhito Takaiwa
Hiroyoshi Tenzan vs Osamu Nishimura
Tatsumi Fujinami & Shinya Hashimoto vs Masahiro Chono & Big Titan
Genichiro Tenryu, Shiro Koshinaka, & Michiyoshi Ohara vs Kensuke Sasaki, Manabu Nakanishi, & Satoshi Kojima

5/23/98
Kaz Hayashi (Shiryu) vs Felino (Best of the Super Junior V)
Jushin Liger vs Tatsuhito (Best of the Super Junior V)
Hiroyoshi Tenzan, Masahiro Chono, & Big Titan vs Shiro Koshinaka, Tatsutoshi Goto, & Michiyoshi Ohara
Tatsumi Fujinami & Kensuke Sasaki vs Shinya Hashimoto & Osamu Nishimura

5/30/98
Jushin Liger, El Samurai, & Dr. Wagner Jr. vs Tatsuhito Takaiwa, Kaz Hayashi (Shiryu), & Felino
Shinjiro Otani vs Masakazu Fukuda (Best of the Super Junior V)
Koji Kanemoto vs Kendo Ka Shin (Best of the Super Junior V)
Shiro Koshinaka, Tatsutoshi Goto, & Michiyoshi Ohara vs Hiroyoshi Tenzan, Masahiro Chono, & Hiro Saito
Tatsumi Fujinami, Kensuke Sasaki, & Kazuo Yamazaki vs Shinya Hashimoto, Junji Hirata, & Tadao Yasuda