6/1/97
Dr Wagner Jr vs Tatsuhito Takaiwa
Shinjiro Otani vs Hanzo Nakajima
El Samurai vs Yoshihiro Tajiri
Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima vs Akira Nogami & Tatsutshi Goto
Riki Chosyu & Keiji Muto vs Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara
Shinya Hashimoto, Kensuke Sasaki & Takiuki Iizuka vs NWO Sting, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito

6/8/97
(Nitro Clip) Great Muta vs Masahiro Chono
Riki Chosyu, Kensuke Sasaki & Junji Hirata vs NWO Sting, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito
Jushin Liger vs Ian Doc Dean
El Samurai vs Chris Jericho
Koji Kanemoto vs Gran Naniwa
Shinya Hashimoto & Tadao Yasuda vs Shiro Koshinaka & Tatsutshi Goto

6/22/97
Satoshi Kojima & Manabu Nakanishi vs Masa Chono & NWO Sting
Riki Chosyu & Osamu Kido vs Kengo Kimura & Takashi Ishikawa
Shinya Hashimoto vs Keiji Muto

6/29/97
Tiger King vs Kunaiki Kobashi
Jushin Liger, Chris Jericho, Dr Wagner Jr & Gran Naniwa vs Shinjiro Otani, Takaiwa, Hanzo & Tajiri
El Samurai vs Koji Kanemoto (Top of Super Jr Finals)