7/6/97
Shinjiro Otani & Koji Kanemoto vs Jushin Liger
& Norio Honaga
Tatsuhito Takaiwa vs Akitoshi Saito
Fujinami, Nakanishi & Kojima vs Kobayshi, Goto & Ohara
Kensuke Sasaki & Takiuki Iizuji vs NWO Sting & Hiro Saito
Hashimoto, Hirata & Yasuda vs Muta, Chono & Tenzan

7/13/97
Riki Chosyu & Tatsumi Fujinami vs Goto & Nogami
Liger & Samurai vs Nogami & Kobayshi
Kanemoto vs Takiawa
Hashimoto & Hirata vs Sasaki & Fujita
Muta, NWO Sting & Tenzan vs Fujinami, Kojima & Nakanishi