8/1/98
Jushin Liger vs Koji Kanemoto (IWGP Jr title)
Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki vs Don Frye & Brian Johnston
Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka (IWGP Tag Team Title)

8/8/98
(First Round of the G1 CLIMAX TOURNAMENT)
Satoshi Kojima vs Hiroyoshi Tenzan (only the finish)
Tadao Yasuda vs Big Titan (only the finish)
Shiro Koshinaka vs Osamu Nishimura (only the finish)
Kensuke Sasaki vs Michiyoshi Ohara (only the finish)
Shinya Hashimoto vs Tatsutoshi Goto
Tatsumi Fujinami vs Kazuo Yamazaki (only the finish)
Masahiro Chono vs Manabu Nakanishi
Keiji Muto vs Genichiro Tenryu

8/15/98
(Second Round of the G1 CLIMAX TOURNAMENT)
Satoshi Kojima vs Tadao Yasuda
Kensuke Sasaki vs Kazuo Yamazaki
Shiro Koshinaka vs Masahiro Chono
Shinya Hashimoto vs Genichiro Tenryu

8/22/98
(G-1 CLIMAX TOURNAMENT)
Masahiro Chono vs Kazuo Yamazaki (Semi Finals)
Shinya Hashimoto vs Satoshi Kojima (Semi Finals)
Shinya Hashimoto vs Kazuo Yamazaki (Final Round)

8/29/98
Kensuke Sasaki vs Don Frye
Genichiro Tenryu vs Shinya Hashimoto (WAR J-1 Title)
Tatsumi Fujinami vs Masahiro Chono (IWGP Title)